پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فيلم گنج و رنج (1346)

 


ليست كامل عوامل فيلم گنج و رنج (1346)
گروه كارگرداني
۱- صمد صباحي....كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- صمد صباحي....نويسنده
۲- رضا شمشاديان....نويسنده
 
گروه بازيگران
۱- شهين.... 
۲- گوگوش.... 
۳- عباس منتجم.... 
۴- مهين ديهيم.... 
۵- يوري.... 
۶- صمد صباحي.... 
۷- حسن رضايي.... 
۸- مهرداديان.... 
۹- صابر آتشين.... 
۱۰- اكبر جنتي شيرازي.... 
۱۱- مجيد محسني.... 
 
گروه تهيه و توليد
۱- ناصر رفعت....تهيه كننده
۲- عباس منتجم شيرازي....تهيه كننده
 
گروه فيلمبرداري
۱- ناصر رفعت....فيلمبردار
۲- رضا بانكي....عكس
 
خلاصه داستان :
يك استاد موسيقي اتفاقاً با جواني برخورد مي كند كه صداي خوشي دارد. او جوان را به اصول موسيقي آشنا مي سازد. جوان در اين حال شيفته ي دختر استادش مي شود اما رقيبي دارد و جرئت پيش آمدن و خواستگاري را ندارد. جوان پس از شروع كار حرفه اي اش به سرعت پيشرفت پيدا كرده و اينبار با اعتماد به نفس به خواستگاري دختر استادش مي رود و با او ازدواج مي كند.

چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فيلم گل آقا (1346)ليست كامل عوامل فيلم گل آقا (1346)
گروه كارگرداني
۱- آرماييس آقاماليان....كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- منوچهر مطيعي....نويسنده
 
گروه بازيگران
۱- آذر شيوا.... 
۲- آنوشاوان هاروتيونيان.... 
۳- علي آزاد.... 
۴- اسداله يكتا.... 
۵- طاهره غفاري.... 
۶- ناصر جك لرد.... 
۷- اكبر هاشمي.... 
۸- حسين جهانگيري.... 
۹- علي محزون.... 
۱۰- محسن آراسته.... 
 
گروه تهيه و توليد
۱- ناصر مجدبيگدلي....تهيه كننده
 

  

خلاصه داستان :
خان ظالم و هوسبازي وقتي قصد تجاوز به همسر «علي محمد سنگري» را دارد، علي محمد و پسرش «گل آقا» به نجاتش مي روند اما زن كشته مي شود و از آن پس پدر و پسر مبارزه شان را عليه خان آغاز مي كنند. چهار سال بعد علي محمد سنگري نيز درمي گذرد و گل آقا تنها به مبارزه اش ادامه مي دهد. يكبار كه گل آقا مجروح شده در خانه اي پناه مي گيرد، دختر صاحبخانه «نرگس» از او مراقبت مي كند و در اين فاصله عشقي بينشان پديد مي آيد كه سرانجام ازدواج آن دو است. در شب عروسي افراد خان براي گرفتار كردن گل آقا حمله مي كنند، گل آقا كشته مي شود و نرگس كه هنوز جامه ي عروسي برتن دارد قاتلين محبوبش را به گلوله مي بندد و خود نيز به قتل مي رسد.

دوشنبه ۹ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فيلم گذشت بزرگ (1346)


ليست كامل عوامل فيلم گذشت بزرگ (1346)
گروه كارگرداني
۱- ناصر ملك مطيعي....كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- احمد نجيب زاده....نويسنده
 
گروه بازيگران
۱- ناصر ملك مطيعي.... 
۲- امين اميني.... 
۳- كتايون.... 
۴- احمد قدكچيان.... 
۵- ايران قادري.... 
۶- سارا.... 
۷- مريم صفا.... 
 
گروه تهيه و توليد
۱- عزيزاله كردواني....تهيه كننده
 
خلاصه داستان :
روابط دو برادر، يكي ثروتمند و ديگري راننده در خارج چون ارباب و مستخدم و در منزل چون دو دوست است. اين رابطه با حضور يك دختر در معرض خطر قرار مي گيرد. دختر، ارباب را دوست ندارد و متمايل به راننده است و راننده كه عشق برادر را به دختر مي بيند با بي تفاوتي از او مي گذرد. دختر حاضر به پذيرش برادر پولدار او نيست و حوادث متعددي روي مي دهد و بعد اين راز فاش مي شود كه ارباب خانه واقعاً برادر راننده نيست و اين راننده است كه مالك ثروت خانواده است. در اين حال راننده باز هم با ارباب چون برادر روبرو مي شود و ماجرا به خوبي پايان مي گيرد.

یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فيلم كوه زاد (1346)


ليست كامل عوامل فيلم كوه زاد (1346)
گروه كارگرداني
۱- ابراهيم باقري....كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- ابراهيم باقري....نويسنده
 
گروه بازيگران
۱- ثريا بكياسا.... 
۲- منصور سپهرنيا.... 
۳- خليل عقاب.... 
۴- هوشنگ بهشتي.... 
۵- حميده خيرآبادي.... 
۶- مينا.... 
۷- اكبر جنتي شيرازي.... 
۸- يدي.... 
۹- احمد قدكچيان.... 
 
گروه تهيه و توليد
۱- مهدي مصيبي....تهيه كننده
۲- هوشنگ صوفي....تهيه كننده
 
خلاصه داستان :
مردي وقتي درمي يابد دختر محبوبش را گروهي ربوده اند همه جا تعقيبشان كرده و پس از ماجراهايي سرانجام دختر را نجات مي دهد و پي مي برد ربايندگان دختر همان اشراري هستند كه والدين او را نيز كشته اند. او در اين زمان مأمورين را از موضوع آگاه كرده و خود با ياري آنان اشرار را گرفتار مي كند.

فيلم قهرمان شهر ما (1346)
ليست كامل عوامل فيلم قهرمان شهر ما (1346)
گروه كارگرداني
۱- محمدرضا فاضلي....كارگردان
گروه فيلمنامه
۱- فريدون گله....نويسنده
گروه بازيگران
۱- نانسي كواك....
۲- محمدرضا فاضلي....
۳- داريوش طلايي....
۴- توروس....
۵- جهانگير غفاري....
۶- گيزلا ناكس....
۷- پوران....
۸- رفيع حالتي....
۹- فيروز چنگيز....
۱۰- شهاب....
۱۱- عباس مهرداديان....
۱۲- بيژن....
گروه تهيه و توليد
۱- فاضلي....تهيه كننده
۲- حي....تهيه كننده
خلاصه داستان :
«نانسي» پس از اين كه پدر ايراني و مادر آمريكايي اش از هم جدا مي شوند مدتي نزد مادر در آمريكا مي ماند، اما پس از مرگ مادر در جستجوي پدر روانه ي ايران مي شود. همزمان با ورود دختر، عده اي كه توطئه اي براي دست يافتن به ثروت پدر طرح كرده اند چون او را مانع مي بينند درصدد قتلش برمي آيند و مرد جواني كه با او آشنا شده با يك سلسله عمليات مانع به نتيجه رسيدن دسيسه ي تبهكاران شده و گرفتارشان مي سازد.

جمعه ۶ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فيلم قربانی سوم (1346)

ليست كامل عوامل فيلم قرباني سوم (1346)
گروه كارگرداني
۱- ابوالقاسم ملكوتي....كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- ابوالقاسم ملكوتي....نويسنده
 
گروه بازيگران
۱- روفيا.... 
۲- كتايون.... 
۳- علي آزاد.... 
۴- سودابه.... 
۵- هوشنگ طهماسبي.... 
۶- هايك.... 
۷- مارتين.... 
۸- ايران.... 
 
گروه تهيه و توليد
۱- فخرالملوك اخوان....تهيه كننده
 
خلاصه داستان :
عده اي تبهكارمرد ثروتمندي را كشته و كودك او را نيز به گروگان مي برند و از همسر مرد ثروتمند مي خواهند كه مبلغ متنابهي از ثروت مرد را در اختيار آنان بگذارد تا كودك را آزاد كنند. زن به پليس رجوع كرده و با ياري آنان قاتلين را دستگير و سرانجام كودك خود را به دست مي آورد.

فيلم فرمان خان (1346)                                                   ليست كامل عوامل فيلم فرمان خان (1346)
گروه كارگرداني
۱- احمد صفايي....كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- احمد صفايي....نويسنده
 
گروه بازيگران
۱- نصرت اله محتشم.... 
۲- محمد عبدي.... 
۳- دليله نمازي.... 
۴- گيتي جعفري.... 
۵- ناصر جك لرد.... 
 
گروه تهيه و توليد
۱- اكبر جمالي راد....تهيه كننده
 
خلاصه داستان :
مردي به عنوان «خان» چند دهكده را تحت نفوذ و سلطه ي خود گرفته است و بر اهالي دهات ظلم و ستم روا مي دارد. سرانجام جواني با ياري دوستش عليه خان قيام كرده و آرامش را به دهكده باز مي گرداند.

فيلم فردای باشكوه (1346)ليست كامل عوامل فيلم فرداي باشكوه (1346)
گروه كارگرداني
۱- صمد صباحي....كارگردان
۲- رضا شمشاديان....دستيار كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- اصغر رهبرنوحي....نويسنده
 
گروه بازيگران
۱- عبداله بوتيمار....جوان محجوب
۲- پروين غفاري....زن هوس باز
۳- علي تابش.... 
۴- آذر حكمت شعار....همسر جوان
۵- عباس مهرداديان.... 
۶- احمد قدكچيان.... 
۷- ولي زاده.... 
۸- يوري.... 
۹- عباس مصدق.... 
۱۰- عديله اشراق.... 
۱۱- جميله.... 
۱۲- حسن رضايي.... 
۱۳- حسن غفاري.... 
۱۴- ژنيك.... 
۱۵- ثريا بكياسا.... 
۱۶- شهلا رياحي.... 
۱۷- گرامي نژاد.... 
۱۸- جواد وفايي.... 
۱۹- حسن مهتابي.... 
۲۰- نادر روحي.... 
۲۱- جاسم جليلي.... 
 
گروه تهيه و توليد
۱- اصغر رهبرنوحي....تهيه كننده
۲- آذر آبادي....تهيه كننده
۳- محمد سخن سنج....مدير تهيه
 
گروه فيلمبرداري
۱- ناصر رفعت....فيلمبردار
۲- رضا بانكي....عكس
 
گروه تدوين
۱- موسي افشار....تدوين
 
گروه موسيقي
۱- بابك....نوازنده
۲- تورج نگهبان....شعر
۳- سيما افشار....خواننده
۴- زماني....خواننده
۵- عباس منتجم شيرازي....خواننده
۶- عهديه....خواننده
۷- عارف....خواننده
 
گروه صدا
۱- حسن مصيبي....صدابردار
۲- حسن مصيبي....ميكس
۳- حسن مصيبي....سينكرون
 
گروه لابراتوار
۱- كارلو....تيتراژ
 
ساير عوامل
۱- رضا شمشاديان....تبليغات
۲- جميله....حركات موزون
 
خلاصه داستان :
جوان محجوبي كه با همسر و فرزندش زندگي راحت و آرامي دارد بر اثر معاشرت با دوستان نااهلش از خانواده و زندگي دور مي افتد. او با زني هوس باز آشنا مي شود. زن پس از اين كه جوان را به افلاس مي كشاند او را طرد مي كند و مرد كه آواره و نادم است روي بازگشت به سوي همسر و فرزندش را ندارد. بالاخره مرد كه خسته و مستأصل است در شب جشن تولد فرزندش راهي خانه ي خودش مي شود و همسر و فرزش پس از لحظه اي ترديد او را با آغوش باز مي پذيرند.

دوشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۴ ه‍.ش.

فيلم فراری (1346)

ليست كامل عوامل فيلم فراري (1346)
گروه كارگرداني
۱- عباس كسايي....كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- عباس كسايي....نويسنده
 
گروه بازيگران
۱- فرشيد فرزان.... 
۲- شهين.... 
۳- فريبا خاتمي.... 
۴- مهين ديهيم.... 
۵- محسن آراسته.... 
۶- اكبر هاشمي.... 
۷- حسين اشراق.... 
۸- فريده.... 
۹- فيروز.... 
۱۰- حسن رضايي.... 
۱۱- نريمان.... 
۱۲- عباس مهرداديان.... 
۱۳- غلامرضا سركوب.... 
 
گروه تهيه و توليد
۱- عباس كسايي....تهيه كننده
۲- ناصر مجدبيگدلي....تهيه كننده
 

خلاصه داستان :
«عبدالله» به اتهام قتل «حسين» محكوم به مرگ مي شود اما در يك فرصت مي گريزد. او شهرهاي متعددي را زير پا مي گذارد و سرانجام در آبادان نشانه اي از حسين پيدا كرده و درمي يابد كه او زنده است و مخفيانه زندگي مي كند. عبدالله پليس را از ماوقع مطلع كرده و بدين ترتيب از مرگ نجات پيدا مي كند.