۱۳۹۶ شهریور ۳۰, پنجشنبه

فيلم بابا كوهی (1348)ليست كامل عوامل فيلم بابا كوهي (1348)

گروه كارگرداني
۱- داوود ملاپور .... كارگردان
گروه فيلمنامه
۱- داوود ملاپور .... نويسنده
گروه بازيگران
۱- لاله جزايري ....  
۲- عزت اله وثوق ....  
۳- علي محمد رجايي ....  
۴- خسرو فرزين ....  
۵- حسن غفاري ....  
۶- كاظم تهرانچي ....  
۷- محبوبه ....  
۸- نامجو ....  
گروه تهيه و توليد
۱- محمدكريم ارباب .... تهيه كننده
۲- داوود ملاپور .... تهيه كننده
گروه فيلمبرداري
۱- غلام رضا مجاوري .... فيلمبردار
۲- رضا بانكي .... عكس


خلاصه داستان :
دختري از طفويت پسرعموي خود را دوست دارد. دختر در جواني كوشش زيادي مي كند كه پسرعمويش به هدف هايش از جمله دختر محبوبش دست يابد. ليكن پسرعمو فداكاري هاي دختر را پاس نداشته و او را مي رنجاند، دختر نيز مأيوس دست به خودكشي مي زند. پسر براثر نصايح درويش باباكوهي به خود آمده و زماني نزد دختر عمويش بازمي گردد كه او در گذشته است. پسر، دخترعمويش را در كنار مقبره ي باباكوهي دفن كرده و خود دچار جنون مي شود.

۱۳۹۶ شهریور ۲۵, شنبه

فيلم آخرين مبارزه (1348)

فیلم آخرین مبارزه 1348
فیلم آخرین مبارزه 1348

فیلم آخرین مبارزه 1348

فیلم آخرین مبارزه 1348ليست كامل عوامل فيلم آخرين مبارزه (1348)

گروه كارگرداني
۱- سياوش شاكري .... كارگردان
گروه فيلمنامه
۱- حبيب اله كسمايي .... نويسنده
گروه بازيگران
۱- كتايون ....  
۲- علي آزاد ....  
۳- سودابه ....  
۴- حسين گيل ....  
۵- فيروز ....  
۶- عباس مهرداديان ....  
۷- محسن آراسته ....  
گروه تهيه و توليد
۱- محمدكريم ارباب .... تهيه كننده


خلاصه داستان :
پسري كه قهرمان كشتي كچ است بعد از مدتي گمراهي به وسيله ي مادرش به خود مي آيد و به زودي در رشته ي خود به اوج مي رسد. يكي از رقبا سعي مي كند به وسيله زني او را تضعيف كند اما كاري از پيش نمي برد. رقيب، مادر او را مي ربايد و پسر با كوشش زياد در برابر دسايس پيروز شده مادرش را نجات داده و رقيب تبهكارش را نيز تحويل قانون مي دهد.

۱۳۹۶ شهریور ۲۴, جمعه

فيلم امشب دختری می ميرد (1348)

 ليست كامل عوامل فيلم امشب دختري مي ميرد (1348)

گروه كارگرداني
۱- مصطفي عالميان .... كارگردان
گروه فيلمنامه
۱- شهباز زوريا .... نويسنده
گروه بازيگران
۱- فروزان ....  
۲- تقي مختار ....  
۳- يداله شيراندامي ....  
۴- فرخ ساجدي ....  
۵- احمد قدكچيان ....  
۶- محسن مهدوي ....  
۷- مژگان ....  
۸- رضا بانكي ....  
گروه تهيه و توليد
۱- مصطفي عالميان .... تهيه كننده
۲- فروزان .... تهيه كننده


خلاصه داستان :
«همايون» كه خبرنگار روزنامه است بطور اتفاقي دفتر خاطرات دختري با نام « پروين» را مي يابد كه در صفحه اي از آن اشاره به قصد خودكشي او شده است. همايون روز بعد در مصاحبه ي مطبوعاتي پدر دختر، «جمشيد تهراني» كه براي تشريح سفر مهمش صورت گرفته شركت مي كند و بدين ترتيب با پروين و نامادري او «فيروزه» آشنا مي شود. همايون متدرجاً درمي يابد پروين از رابطه ي نامزدش خسرو و نامادريش رنج مي برد و ياراي گفتن اين مطلب را به پدرش ندارد. همايون سعي مي كند پروين را ياري دهد كه در وهله ي اول موفق نمي شود. سرانجام همايون موفق مي شود كه او را به ادامه ي زندگي اميدوار سازد.

۱۳۹۶ شهریور ۱۴, سه‌شنبه

فيلم يوسف و زليخا (1347) ليست كامل عوامل فيلم يوسف و زليخا (1347)

گروه كارگرداني
۱- مهدي رئيس فيروز .... كارگردان
گروه فيلمنامه
۱- مهدي رئيس فيروز .... نويسنده
گروه بازيگران
۱- فروزان ....  
۲- جونيت آركين ....  
۳- اميرفخرالدين ....  
۴- تقي ظهوري ....  
۵- علي زندي ....  
۶- ياسمين ....  
۷- محمدرضا رفيعي ....  
۸- ميرزاده طاطايي ....  
۹- داريوش طلايي ....  
۱۰- فريدون نريمان ....  
۱۱- محمد عبدي ....  
گروه تهيه و توليد
۱- اسماعيل كوشان .... تهيه كننده
۲- رضا شيباني .... تهيه كننده

خلاصه داستان :
علاقه ي فراوان «يعقوب» به «يوسف» و حسادت برادرانش ، ماجراي بردگي «يوسف» و ورودش به دربار فرعون و عشق «زليخا» به او و ماجراهاي ديگر را به دنبال مي آورد.
.