ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه

فيلم خطا كاران (1347)ليست كامل عوامل فيلم خطا كاران (1347)
گروه كارگرداني
۱- فاروق عجرمه....كارگردان
گروه فيلمنامه
۱- فاروق عجرمه....نويسنده
گروه بازيگران
۱- ايلوش....
۲- فريبا خاتمي....
۳- اسماعيل ياسمين....
۴- راندا....
۵- كهرمان....
گروه تهيه و توليد
۱- امرلال هندوجا....تهيه كننده
۲- فرانك عجرمه....تهيه كننده

خلاصه داستان :
اين ماجراهاي يك باند قاچاق و درگيري هايي كه فيمابين اعضاي باند با هم و پليس جواني در هيئت قاچاقچي در آمده است. تبهكاران پس از اطلاع از هويت واقعي پليس، با در تنگنا قرار دادن خانواده وي، سعي مي كنند پليس را وادار به سازش و مقاصدشان را به انجام رسانند. پليس جوان كه ابتدا دچار ترديد شده، سرانجام بخود آمده و طي عملياتي، باعث گفتاري اعضاي باند قاچاق مي شود.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۲۱, سه‌شنبه

فيلم خشم كولی (1347)

ليست كامل عوامل فيلم خشم كولی (1347)
گروه كارگرداني
۱- اسماعيل رياحي....كارگردان
گروه فيلمنامه
۱- اسماعيل رياحي....نويسنده
۲- فريدون گله....طرح اوليه داستان از
گروه بازيگران
۱- محمدعلي فردين....
۲- پوري بنايي....
۳- همايون....
۴- حبيب اله بلور....
۵- لي لي....
۶- شهلا....
۷- علي آزاد....
۸- جميله....
۹- يدي....
۱۰- اكبر جنتي شيرازي....
گروه تهيه و توليد
۱- ناتائيل زبولاني....تهيه كننده

خلاصه داستان :
اقدامات زن پدري حسود، تنها پسر مردي را از او دور مي كند. پسر را كولي ها به دست مي آورند و پس از سال ها كه پسر بزرگ شده، ندانسته عاشق دخترعموي خود مي شود، اما با مخالفت پدرش روبرو مي شود. سرانجام پدر واقعيت را درمي يابد، زن پدر حسود به عقوبت كار خود رسيده و دختر و پسر با هم ازدواج مي كنند.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۱, شنبه

فيلم چوب خدا (1347)ليست كامل عوامل فيلم چوب خدا (1347)
گروه كارگرداني
۱- محمد سخن سنج....كارگردان
گروه فيلمنامه
۱- محمد سخن سنج....نويسنده
گروه بازيگران
۱- طاهره غفاري....
۲- حسين اشراق....
۳- مينا....
۴- اكبر هاشمي....
۵- شاندرمني....
۶- ابوالقاسم حسن زاده....
۷- رضا زاهدي....
۸- محسن آراسته....
گروه تهيه و توليد
۱- محمد سخن سنج....تهيه كننده
گروه فيلمبرداري
۱- هوشنگ اكبري....فيلمبردار
۲- محمد مجيدي....گروه فيلمبرداري


خلاصه داستان :
مرد هوسبازي حتي از همسر دوستش نيز نمي گذرد و فساد را به جايي مي رساند كه دوستش از شدت ناراحتي كارش به تيمارستان مي كشد. چندين سال بعد با تكرار واقعه، هدف نامزد پسر دوستش است. او اين بار متنبه مي شود.

فيلم چهار درويش (1347)

 ليست كامل عوامل فيلم چهار درويش (1347)
گروه كارگرداني
۱- امين اميني....كارگردان
 
گروه فيلمنامه
۱- امين اميني....نويسنده
 
گروه بازيگران
۱- فروزان.... 
۲- امين اميني.... 
۳- حسن شاهين.... 
۴- منوچهر اخضرپور.... 
۵- منصور سپهرنيا.... 
۶- علي اكبر مهدوي فر.... 
۷- حسن نورهاني.... 
۸- عباس مهرداديان.... 
 
گروه تهيه و توليد
۱- عزيزاله كردواني....تهيه كنندهخلاصه داستان :
«زنار» كه قرار است در بازار شهر به وسيله ي پيرمردي برده فروش، فروخته شود انگشترش را به «حامد» مي دهد تا او را خريداري كند، او نيز همان كار را مي كند.اما «زنار» طرفداران ديگري هم دارد «زبير» و «سرمد»... عشاق همه جا را به دنبال محبوب زير پا مي گذارند و پس از حوادثي سرانجام «زنار» با حامد ازدواج مي كند.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۶, دوشنبه

فيلم چرخ بازيگر (1347)


ليست كامل عوامل فيلم چرخ بازيگر (1347)
گروه كارگرداني
۱- مهدي اميرقاسم خاني....كارگردان
گروه فيلمنامه
۱- سعيد مطلبي....نويسنده
گروه بازيگران
۱- فروزان....
۲- همايون....
۳- منوچهر وثوق....
۴- منوچهر احمدي....
۵- ليلا فروهر....
۶- شاپور شالچي....
۷- احمد قدكچيان....
۸- اكبر جنتي شيرازي....
۹- فرنگيس فروهر....
۱۰- آراماييس وارطان يوسفيانس....
گروه تهيه و توليد
۱- عباس شباويز....تهيه كننده

خلاصه داستان :
خواهر و برادر كوچكي كه بليط بخت آزمايي مي فروشند يكي از بليط هايشان برنده شده و در شرايطي كه پدر و دو فرزند تصور زندگي آرامي را در آينده دارند پدر در نزاعي مرتكب قتل شده و زنداني مي شود. خانواده ي كوچك از هم پاشيده مي شود و برادر و خواهر كوچك از هم دور مي افتند. پس از ماجراهاي متعددي كه بر هر يك مي گذرد سرانجام هر سه بار ديگر يكديگر را مي يابند و زندگي تازه اي را آغاز مي كنند.